CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI S R. L.

zapytaj pdstr

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal in conformitate cu legea nr 677/2001 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
zapytanie w sprawie grey

Respectăm confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal! Datele de contact pe care ni le transmiţi vor fi folosite exclusiv în acest scop. Prin transmiterea numărului de telefon şi a adresei de e-mail facilitezi contactul consilierilor noştri cu tine.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal transmise prin intermediul aplicaţiei pentru necesitatea înlesnirii procesului de recrutare in conformitate cu legea nr 677/2001, cu toate modificările ulterioare, privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.